Bokningsregler

Medtag bokningsnummer och båsnummer (ditt sms) vid uthämtning av utrustningen Avbokning skall ske senast kl. 18.00 dagen innan första dagen i er hyresperiod  via avbokning@ulricehamnskicenter.se 

Vid frågor kring er betalning kontakta Collector, vid frågor kring er bokning kontakta Ulricehamn Skicenter på tel 054-13 26 00.

Betalning

Vid betalning via Collector gäller Collectors betalningsvillkor. Kontakta Collector vid frågor kring din betalning. Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges.

Avbokning

Avbokning skall ske via e-post med bifogat order- eller bokningsnummer till avbokning@ulricehamnskicenter.se OBS! Inga avbokningar görs per telefon. Sker avbokningen senare än kl 18:00 dagen innan första dagen i er hyresperiod görs ingen återbetalning

Försäkring

Trygghetspaketet skyddar dig mot onödiga utgifter ifall din hyrutrustning blir stulen eller om olyckan skulle vara framme. Har man inte trygghetspaketet får man själv stå för hela utrustningens värde. Med trygghetspaketet betalar man vid stulen skida en självrisk på 600 kr, vid stålkantsbrott / bruten skida 300 kr. Trygghetspaketet täcker inte skador på utrustningen vid tydliga tecken på ovarsam hantering som t.ex repor uppkomna vid åkning utanför markerad nedfart eller på parkeringar/grusvägar.

Ansvarig

Du ansvarar för skada på utrustningen som uppkommit genom ovarsamhet. Kan du inte återlämna din utrustning är du skyldig att ersätta Ulricehamn Skicenter.

Ångerrätt

Om du vill utöva din ångerrätt ska du meddela oss det inom 14 dagar från det att du gjort din beställning, på tel 054-13 26 00 eller info@ulricehamnskicenter.se. För utförligare information samt ångerblankett, se mer här: https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/om-kunden-angrar-sitt-kop/