Pistkarta
Brand logo

Bokningsregler

Betalning

Vid betalning via Walley gäller Walleys betalningsvillkor. Kontakta Walley vid frågor kring din betalning. Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges.

Avbokning

Avbokning skall ske via e-post med bifogat bokningsnummer samt för- och efternamn på betalningsansvarig till  avbokning@ulricehamnskicenter.se.

Avbokning måste ske senast kl 12.00 två dagar innan ankomstdagen.

Sker avbokningen senare än kl 12.00 två dagar innan ankomstdagen görs ingen återbetalning förutom vid sjukdom eller skada då återbetalning endast görs mot uppvisande av läkarintyg/skaderapport enligt SLAO:s riktlinjer.

Vid frågor som rör betalningen, ta kontakt med Walley.

OBS! Inga avbokningar görs per telefon.

Övriga frågor behandlas ej här utan hänvisas till info@ulricehamnskicenter.se

Säsongskortsvillkor

Om anläggningen under vintersäsongen har färre än 30 öppetdagar återbetalas senast 31 mars 50% av priset på säsongskortet. Om anläggningen under vintersäsongen har färre än 5 öppetdagar återbetalas senast 31 mars 90% av priset på säsongskortet. Endast mot uppvisande av kvitto.

Försäkring

Trygghetspaketet skyddar dig mot onödiga utgifter ifall din hyrutrustning blir stulen eller om olyckan skulle vara framme. Har man inte trygghetspaketet får man själv stå för hela utrustningens värde. Med trygghetspaketet betalar man vid stulen skida en självrisk på 600 kr, vid stålkantsbrott / bruten skida 300 kr. Trygghetspaketet täcker inte skador på utrustningen vid tydliga tecken på ovarsam hantering som t.ex repor uppkomna vid åkning utanför markerad nedfart eller på parkeringar/grusvägar.

Ansvarig

Du ansvarar för skada på utrustningen som uppkommit genom ovarsamhet. Kan du inte återlämna din utrustning är du skyldig att ersätta Ulricehamn Skicenter.