Bokningsregler

  • Vänligen kontrollera din bokning Vänligen kontrollera din bokning och kontakta oss omedelbart om det är något som inte stämmer. Medtag ditt bokningsnummer vid uthämtning av utrustningen.
  • Betalning Vid betalning via Klarna gäller Klarnas betalningsvillkor. Kontakta Klarna vid frågor kring din betalning: 
  • Avbokning skall ske senast kl. 24.00 dagen innan ankomstdagen via E-mail med bifogat bokningsnummer till avbokning@ulricehamnskicenter.se OBS! Inga avbokningar görs per telefon.
  • Försäkring Trygghetspaketet skyddar dig mot onödiga utgifter ifall din hyrutrustning blir stulen eller om olyckan skulle vara framme. Har man inte trygghetspaketet får man själv stå för hela utrustningens värde. Med trygghetspaketet betalar man vid stulen skida en självrisk på 600 kr, vid stålkantsbrott / bruten skida 300 kr. Trygghetspaketet täcker inte skador på utrustningen vid tydliga tecken på ovarsam hantering som tex. repor uppkomna vid åkning utanför markerad nedfart eller på parkeringar/grusvägar.
  • 5. Ansvarig När du hyr din utrustning måste du kunna legitimera dig med giltig fotolegitimation. En person i ett sällskap kan ta ansvar för flera utrustningar. Du ansvarar för skada på utrustningen som uppkommit genom ovarsamhet. Kan du inte återlämna din utrustning är du skyldig att ersätta Tolvmannabacken. För att boka utrustning hos oss krävs att du är myndig.
  • Ångerrätt Om du vill utöva din ångerrätt ska du meddela oss det inom 14 dagar från det att du gjort din beställning. För utförligare information samt ångerblankett, se mer här 
  • Motsägande uppgifter Om motsägande uppgifter skulle förekomma i information som lämnats från Ulricehamn Skicenter, gäller de i följande ordning: 1) Bokningsbekräftelse 2) Hemsida 3) Allmänna bestämmelser 4) Övrigt tryckt material. Reservation mot ev. tryckfel.
  • Personuppgiftspolicy Ulricehamn Skicenter AB, org.nr. 556423-7047, är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter du registrerar, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera din bokning och betalning hos oss, samt för att kunna förse dig med relevant information kring din bokning. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till och behandlas av vårt moderbolag Branäsgruppen AB (org.nr. 556694-2107) för de ovan angivna ändamålen. Personuppgifterna sparas under den tid en pågående kundrelation finns samt en tid därefter. Du har rätt att begära att få ta del av vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig. Vid frågor kontakta oss på tel 054-13 26 00.
  • Allmänna bestämmelser För övrigt följer vi SRF:s Allmänna Resevillkor för sällskaps- och gruppresor.