Brand logo

Pistkarta

Pistkarta över Ulricehamn

Pistkartan ger en bra överblick över hela anläggningen med skidbackar, liftar, stugor, restauranger och annat. Här kan du se hur backarna hänger ihop.

Pistkarta

Pistkarta

Pistregler

SLAO (Svenska Liftanläggningars organisation) har tagit fram åkregler för din och andras säkerhet. Dessa åkregler gäller på Ulricehamn. Läs mer i SLAO´s lilla gula som du finner här nedan.

SLAOS LILLA GULA